Sporto rėmimo programa

Skelbiamas konkursas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui 2021-iems metams.

Programų konkursui pateikiami dokumentai:

  1. paraiška (paraiškos pateikiamos spausdintos kompiuteriu);
  2. organizacijos, įstaigos registracijos pažymėjimas bei įstatai (pirmą kartą dalyvaujantiems konkurse);
  3. programos vykdytojo kūno kultūros ir sporto išsilavinimo dokumento arba licencijos kopija (vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo 26 straipsniu);
  4. programos rėmėjai ir rėmimą patvirtinantys dokumentai.

Vertindama programas administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali pareikalauti ir papildomos medžiagos.

Norintys gauti finansavimą, turi pateikti paraiškas į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administraciją, 2.9 kabinetą (Žeimių g. 17) iki š.m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

Priedai